SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2022

  1. Survey Kepuasan Masyarakat Semester I (download di sini)
  2. Survey Kepuasan Masyarakat Semester II (download disini)